Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

Podrobné informace o fungování naší seznamky. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Úvodní ustanovení

Podmínkou přihlášení na seznamovací večer je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Podmínkou účasti na seznamovacím večeru je přihlášení na některý z vypsaných termínů a zaplacení účastnického poplatku.

Klient ručí za správnost všech údajů, které uvede v přihlašovacím formuláři a organizátor za ně nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost. V této souvislosti organizátor výslovně prohlašuje, že nezjišťoval, nezjišťuje ani nebude zjišťovat žádné další údaje o kterémkoliv klientovi.

Organizátor nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv klienta před zahájením seznamovacího večera, během jeho průběhu, nebo po jeho skončení, a to v jakékoliv souvislosti s touto službou. Klient se zavazuje uhradit organizátorovi případnou škodu, která by mu vznikla jeho zaviněním.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na seznamovacím večeru kterémukoliv klientovi bez udání důvodu.

Přihláška a platba poplatku

Přihlášením na seznamovací večer je míněno odeslání přihlašovacího formuláře na některý z vypsaných termínů a zaplacení účastnického poplatku na bankovní účet 211662311 / 0600 (GE Money Bank). Variabilní symbol je klientovi zaslán v potvrzujícím e-mailu následně po odeslání přihlašovacího formuláře.

Klient je povinen provést platbu nejpozději do 5 pracovních dnů od přihlášení na seznamovací večer. Pakliže tak neučiní, bude jeho přihláška stornována a nedojde k rezervaci. Klientovi nevzniká nárok na účast na seznamovacím večeru.

Klient má závazně rezervovanou účast na seznamovacím večeru v okamžiku, kdy dojde k připsání platby na bankovní účet organizátora. Poté klient obdrží potvrzující e-mail o uhrazené platbě s bližšími informacemi o termínu.

Uhrazením platby vzniká smlouva mezi organizátorem Bacaro Trade s.r.o., IČ: 01618326 a registrovaným klientem. Předmětem této smlouvy je právo klienta zúčastnit se seznamovacího večera v termínu potvrzeném organizátorem. Vzájemný smluvní vztah a právní poměry mezi organizátorem a klientem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pravidla o zrušení účasti klientem

Klient má právo kdykoliv zrušit svoji účast na seznamovací večeru zasláním e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu nebo telefonicky na kontaktní telefon organizátora.

Klient má právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, pokud svou účast zruší nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním seznamovacího večera, na který se přihlásil. Jestliže zrušení proběhne ve výše uvedeném termínu, bude klientovi vrácen účastnický poplatek v plné výši v nejbližší možné době převodem na jeho bankovní účet.

Jestliže klient zruší svoji účast méně než 7 kalendářních dnů před konáním seznamovacího večera, ale nejpozději 3 kalendářní dny před konáním seznamovacího večera, nemá již nárok na vrácení účastnického poplatku, ale má možnost uplatnit účastnický poplatek na jiný z vypsaných termínů, nejpozději však do 3 měsíců od zrušení původního termínu.

Při zrušení účasti na seznamovacím večeru méně než 3 kalendářní dny před jeho konáním, nebo nedostavení se na něj, propadá účastnický poplatek organizátorovi akce.

Pravidla o zrušení účasti organizátorem

V případě, že se nepodaří plně naplnit kapacita seznamovacího večera, nebo v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, nebo v jiných výjimečných případech, si organizátor vyhrazuje právo tento seznamovací večer zrušit.

V těchto případech mají klienti nárok na vrácení účastnického poplatku, a to v plné výši, nebo mají možnost uplatnit účastnický poplatek na jiný z vypsaných termínů, nejpozději však do 3 měsíců od zrušení původního termínu.

Klientovi bude vrácen účastnický poplatek v plné výši v nejbližší možné době převodem na jeho bankovní účet.

Pravidla o chování klienta v průběhu seznamovacího večera

Klient se zavazuje, že během seznamovacího večera bude dodržovat pravidla slušného chování, nebude používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy, nebude dělat sexuální návrhy a nebude druhým účastníkům sdělovat, ani po nich vyžadovat kontaktní informace. Dále je všem účastníkům zakázáno sdělovat svá rozhodnutí o vzájemných sympatiích ostatním, nebo je od ostatních vyžadovat.

V případě nedodržení výše uvedených pravidel si organizátor vyhrazuje právo okamžitě vyloučit klienta ze seznamovacího večera.

Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v budoucnu měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky s okamžitou účinností. Vyzývá proto všechny své klienty, aby se s jejich aktuální podobou před přihlášením na seznamovací večer vždy pečlivě seznámili.

Organizátor taktéž nemůže žádnému klientovi absolvujícímu seznamovací večer zaručit, že na tomto setkání najde vhodného partnera.

Novinky

  • 1. ledna 2013
    Přejeme Vám šťastný nový rok plný krásných setkání. ;-)

Dárkový
poukaz

Vyšlete své blízké na rande a darujte jim dárkový poukaz na náš seznamovací večer. ;-)
Dárkový poukaz

Nejbližší
termíny

Seznamka | Speed dating
Praha

  • Nové termíny se momentálně připravují!

Seznamka | Speed dating
Pardubice

  • Nové termíny se momentálně připravují!

Seznamka | Speed dating
Hradec Králové

  • Nové termíny se momentálně připravují!

Pouze zkrácený výpis nejbližších termínů pro jednotlivá města.

Kompletní seznam všech termínů naleznete v sekci Termíny.